Centrum Studiów Azji Wschodniej "Gdańskie Studia Azji Wschodniej"

"Gdańskie Studia Azji Wschodniej"


to ogólnopolski półrocznik naukowy
poświęcony tematyce Azji Wschodniej


Rada naukowa:

prof. zw. dr hab. Waldemar Jan Dziak, prof. zw. dr hab. Edward Haliżak,
prof. zw. dr hab. Ewa Oziewicz (przewodnicząca),
ks. prof. zw. dr hab. Antoni Kość SVD (+ 7 XII 2011), prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło,
dr hab. Marek Adam, prof. AWFiS w Gdańsku, dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG,
dr hab. Krzysztof Gawlikowski, prof. SWPS, dr hab. Bogdan Góralczyk, prof. UW,
dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, prof. UG, dr hab. Jakub Potulski, prof. UG,
dr hab. Jan Rowiński, prof. UW, dr hab. Józef Arno Włodarski, prof. UG,
dr hab. Mateusz Stępień, prof. dr Estera Czoj (Korea), prof. dr Wu Lan (Chiny),
prof. dr Zhao Gang (Chiny), Edward Kajdański (wiceprzewodniczący)


Redaktor naczelny:
 
dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG
 
 
 
Sekretarz Redakcji:

mgr Joanna Kamień


ISSN 2084-2902


Recenzenci:
prof. Tadeusz Dmochowski, prof. Michał Harciarek, prof. Anna Jurkowska-Zeidler,
prof. Ewa Oziewicz, prof. Rafał Ożarowski, prof. Jadwiga Potrzeszcz, prof. Sylwia Pangsy-Kania, prof.  Karolina  Klecha-Tylec, prof. Mateusz Stępień, prof. Sebastian Sykuna,
prof. Maria Szyszkowska, prof. Józef Arno Włodarski, prof. Wu Lan,
prof. Kamil Zeidler, dr Marceli Burdelski, dr Stanisław Zarychta


Teksty - zgodne z niżej zamieszczonymi wymogami edytorskimi - należy przesyłać, zapisane w wersji elektronicznej w programie Word, na adres mailowy jkamien@gnu.univ.gda.pl, natomiast ew. grafiki lub zdjęcia na płycie CD na adres Centrum.

Należy także dosłać na adres CSAW UG niżej zamieszczone oświadczenie.


GSAW wymogi edytorskie

GSAW oświadczenie


"Gdańskie Studia Azji Wschodniej" 2016, z. 9


"Gdańskie Studia Azji Wschodniej" 2015, z. 8


"Gdańskie Studia Azji Wschodniej" 2015, z. 7

spis treści


"Gdańskie Studia Azji Wschodniej" 2014, z. 6


"Gdańskie Studia Azji Wschodniej" 2014, z. 5

spis treści


"Gdańskie Studia Azji Wschodniej" 2013, z. 4

spis treści


"Gdańskie Studia Azji Wschodniej" 2013, z. 3

spis treści


"Gdańskie Studia Azji Wschodniej" 2012, z. 2

spis treści


"Gdańskie Studia Azji Wschodniej" 2012, z. 1

spis treści

GSAW 2012/1Portal Czasopism Naukowych Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 

Ostatnio modyfikowane: 06.09.2016