Centrum Studiów Azji Wschodniej Archiwum 2007

2007

 • NADANIE YI LIJUN TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO  Dnia 19 grudnia 2007 r. odbyła się uroczystość nadania prof. Yi Lijun z Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego.
  Szczegółowa relacja z uroczystości znalazła się księdze okolicznościowej wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

  » publikacje CSAW UG

  » galeria • KONFERENCJA "POCZĄTKI WIEDZY O CHINACH W POLSCE"  Dnia 18 grudnia 2007 r. na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się - poprzedzająca uroczystość nadania prof. Yi Lijun tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego - jednodniowa Konferencja naukowa "Początki wiedzy o Chinach w Polsce". Organizatorami Konferencji były: Komisja Historii Nauk Społecznych Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk, Wydział Filologiczno-Historyczny UG oraz Instytut Filologii Polskiej UG.

  Konferencja przypomniała, jak daleko wstecz sięga zainteresowanie polskich badaczy Państwem Środka, o czym świadczyły referaty wygłoszone podczas obrad. Dotyczyły one m.in. obecności Chin w kulturze polskiej, pierwszych badawczych podróżach Polaków do tego odległego kraju i ich śladów w literaturze.

  Dorobek Konferencji ukazał się w książce Początki wiedzy o Chinach w Polsce, wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

  » publikacje CSAW UG

  » galeria • I KONFERENCJA NAUKOWA W TORUNIU "AZJA - POLITYKA, GOSPODARKA, SYSTEM POLITYCZNY"


  W dniach 17-18 maja 2007 r. w Toruniu została zorganizowana pierwsza Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Azja - polityka, gospodarka, system polityczny", która zebrała ponad stu uczonych i gdzie wygłoszonych zostało 40 referatów, a następnie opublikowano je w czterech tomach pokonferencyjnych wydanych przez Wydawnictwo Adam Marszałek. W konferencji tej uczestniczył dr Marceli Burdelski. • DZIEŃ TAJSKI NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM  Dnia 14 maja 2007 roku na Uniwersytecie Gdańskim zorganizowany został Dzień Tajski. Współorganizatorem wydarzenia była Ambasady Królestwa Tajlandii. Gościem honorowym był J.E. Thakur Planit ambasador Tajlandii w Polsce.

  » galeria • IT MINISTERIAL CONFERENCE 2007 "DIGITAL CONVERGENCE: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES", SEOUL, KOREA  Dnia 14 kwietniu 2007 r. w Seulu odbyła się konferencja ministrów odpowiedzialnych za sprawy informatyzacji i nowych technologii. Wraz z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesławem Tarką, w delegacji uczestniczył dr Kamil Zeidler.

  » galeria • WIZYTA STUDYJNA PROREKTORA UG PROF. BERNARDA LAMMKA ORAZ DR. MARCELEGO BURDELSKIEGO NA TAJWANIE  W dniach 10-20 kwietnia 2007 r. prorektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernard Lammek oraz dr Marceli Burdelski odbyli studyjną wizytę na Tajwanie, której celem było nawiązanie współpracy naukowej z uczelniami Tajwanu.

  Wizyta ta odbyła się na zaproszenie National Chengkung University z Tainanu oraz Tamkang University z Tamshui. W Tainanie spotkali się z rektorem Chenkung University Davidem Lai, a także odwiedzili instytuty badawcze i szkoły dydaktyczne uczelni. W Tamkang University zostali przyjęci przez prorektora. Dr Marceli Burdelski wygłosił w Instytucie Europejskim wykład na temat "Bilansu osiągnięć członkostwa Polski w Unii Europejskiej".

  W Taipei zostali także przyjęci przez Dyrektora Generalnego Warszawskiego Biura Handlowego w Tajpej Sławomira Strażewskiego

  » galeria