Centrum Studiów Azji Wschodniej Archiwum 2009

2009

 • KSIĄŻKA - Between Complexity of Law and Lack of Order: Philosophy of Law in the Era of Globalization  Bartosz Wojciechowski, Marek Zirk-Sadowski, Mariusz J. Golecki (ed.), Between Complexity of Law and Lack of Order: Philosophy of Law in the Era of Globalization, Wyd. Adam Marszałek - China Renmin Universty Press, Beijing-Toruń 2009, s. 358

  W związku z XXIV Kongresem Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej "Global Harmony and Rule of Law", który dobył się w Pekinie w dniach 15-20 września 2009 r., ukazała się publikacja książkowa w wersji chińskiej oraz angielskiej pt. Between Complexity of Law and Lack of Order. Philosophy of Law in the Era of Globalization, pod redakcją naukową Bartosza Wojciechowskiego, Marka Zirka-SadowskiegoMariusza J. Goleckiego.

  Obok artykułów m.in. Jürgena Habermasa, Erica HilgendorfaWernera Beckera, opublikowany w książce został artykuł pracowników Wydziału Prawa i Administracji UG: prof. zw. dr. hab. Jerzego Zajadło oraz dr. Sebastiana Sykuny pod angielskim tytułem: "International justice - between state sovereignty and human rights?", stanowiący ważne opracowanie na temat współczesnych problemów filozofii prawa międzynarodowego. • WYSTAWA SZTUKI Z KOREAŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWO-DEMOKRATYCZNEJ  Wystawa sztuki - malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby - z Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w Uniwersytecie Gdańskim została zorganizowana dnia 12 grudnia 2009 r. przez CSAW UG i Koło Naukowe "Politicus", w dawnym budynku Instytutu Politologii UG przy ul. Hallera w Gdańsku. W otwarciu wystawy udział wzięli: prodziekan Wydziału Nauk Społecznych UG prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski, dyrektor Instytutu Politologii UG prof. dr hab. Marek J. Malinowski oraz dyrektor CSAW UG prof. dr hab. Ewa Oziewicz, a także Radca Ambasady KRLD w Polsce Kim Dzu Dok i dyrektor Koreańsko-Polskiego Towarzystwa Żeglugowego CHOPOL Zofia Rutkowska.

  » galeria • DZIEŃ MALEZYJSKI NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM  W ramach Dnia Malezyjskiego na Uniwersytecie Gdańskim Centrum Studiów Azji Wschodniej UG oraz Międzywydziałowe Koło Naukowe "Politicus" 9 grudnia 2009 r. zorganizowało wykład Ambasador Malezji w RP J.E. pani Rosmidah binte Zahid. Przy tej okazji odbył się także pokaz tradycyjnych strojów malezyjskich oraz wystawa poświęcona dziedzictwu Malezji.

  » galeria

  M. Burdelski, K. Palej, Dzień Malezji na uniwersytecie, "Gazeta Uniwersytecka" 2009-2010/12-01

  Dzień Malezji ... • KONFERENCJA Z OKAZJI 60-LECIA STOSUNKÓW POLSKO-CHIŃSKICH WE WŁADYSŁAWOWIE  Konferencja z okazji 60-lecia stosunków polsko-chińskich została zorganizowana przez CSAW UG i Oddział Pomorski Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej dnia 26 listopada 2009 r. w Hotelu Pekin we Władysławowie. W Konferencji udział wzięli: Konsul Generalny ChRL w Gdańsku Xiang Zhaosheng, dyrektor CSAW prof. dr hab. Ewa Oziewicz, wicedyrektor CSAW dr Marceli Burdelski, prezes Oddziału Pomorskiego TPPCH Paweł Jajkowski. Refreraty wygłoszone w czasie Konferencji stały się zaczynem do książki Chiny w oczach Polaków, wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

  » galeria • XXIV KONGRES FILOZOFII PRAWA I FILOZOFII SPOŁECZNEJ (IVR) W PEKINIE  XXIV Kongres Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR) na temat: Global Harmony and Rule of Law, odbył się w dniach dniach 15-20 września 2009 r. w Pekinie. Organizatorem Kongresu było Międzynarodowe Stowarzyszenie Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR) oraz China Law Society. Uniwersytet Gdański reprezentowali adiunkci z Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa WPiA UG: dr Filip Przybylski-Lewandowski, który wygłosił referat pt. Notion of Time in Law 菲利普·普利比斯基-莱万杜斯基,审视法律中的时间(变迁)oraz dr Kamil Zeidler, który wygłosił referat pt. Chinese Legal Thought from European Perspective 卡米尔·蔡德勒:从欧洲视角看中国法律思想. • II ŚWIATOWY KONGRES KOREAŃSKIEJ POLITYKI I SPOŁECZEŃSTWA W SEULU  W dniach 20-22 sierpnia 2009 r. w Seulu odbył się II Światowy Kongres Koreańskiej Polityki i Społeczeństwa. W Kongresie, współorganizowanym przez Koreańskie Towarzystwo Nauk Politycznych oraz Fundację Koreańską, uczestniczyło przeszło dwustu uczonych z całego świata. Dr Marceli Burdelski był jedynym uczestnikiem z Polski.

  » galeria • III KONFERENCJA NAUKOWA W TORUNIU "OBLICZA PAŃSTWOWOŚCI AZJATYCKIEJ. ASPEKTY CYWILIZACYJNE, KULTUROWE, POLITYCZNO-PRAWNE I EKONOMICZNE"


  III Konferencja naukowa nt. "Oblicz państwowości azjatyckiej. Aspekty cywilizacyjne, kulturowe, polityczno-prawne i ekonomiczne" odbyła się w dniach 21-22 maja 2009 r. w Toruniu. Głównym organizatorem Konferencji było Towarzystwo Azji i Pacyfiku oraz Wydawnictwo Adam Marszałek. Jak co roku dorobek Konferencji opublikowany został w czterech książkach. W Konferencji uczestniczył dr Marceli Burdelski. • WIZYTA I WYKŁAD AMBASADOR NOWEJ ZELANDII W GDAŃSKU  Ambasador Nowej Zelandii w Polsce J.E. dr Penelope Ridings odwiedziła 28 kwietnia 2009 r. Uniwersytet Gdański, gdzie wygłosiła wykład i spotkała się ze studentami.