Centrum Studiów Azji Wschodniej Archiwum 2011

2011

 • KSIĄŻKA - Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć  Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć, (red.) Sebastian Sykuna, Jerzy Zajadło, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 368

  Wydany przez Wydawnictwo C.H. BECK Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego został przygotowany przez pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Z uwagi na fakt, iż stanowi on syntetyczną prezentację najbardziej podstawowych pojęć używanych w stosunkach dyplomatycznych i konsularnych oraz w ramach protokołu dyplomatycznego, jego krąg adresatów został zakreślony bardzo szeroko. Są nimi bowiem zarówno studenci politologii, prawa, stosunków międzynarodowych, jak również pracownicy służby zagranicznej. Autorzy poszczególnych haseł koncentrują się nie tylko na obowiązujących normach prawa międzynarodowego (ius gentium), lecz także na regułach kurtuazji międzynarodowej (comitas gentium). Leksykon ma do pewnego stopnia charakter popularyzatorski – wiedza o instytucjach prawa dyplomatycznego i konsularnego oraz protokołu dyplomatycznego może stanowić przedmiot zainteresowania także osób niezwiązanych zawodowo z omawianą w nim problematyką.
  Wśród autorów Leksykonu jest dr Kamil Zeidler, dyrektor CSAW UG. • CZASOPISMO - "POMORSKI PRZEGLĄD GOSPODARCZY" 2011/2 "JAK WYKORZYSTAĆ SZANSĘ CHIŃSKĄ?"  Numer 2/2011 „Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego”, pisma wydawanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku, poświęcony został w całości pytaniu tytułowemu: „Jak wykorzystać szansę chińską?”. Wśród autorów tego numeru jest dr Marceli Burdelski z CSAW UG.

  Dzięki uprzejmości Redaktora Prowadzącego Jana Szomburga Jr., udostępniamy cały numer 2/2011 „Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego”.

  "Pomorski Przegląd Gospodarczy" 2011/2 • POLSKO-CHIŃSKI PROJEKT "KULTURALNE PODARUNKI"


  Projekt „Kulturalne podarunki”, realizowany w okresie od października 2011 r. do sierpnia 2012 r., jest finansowany ze środków europejskiego Programu "Młodzież w działaniu". Celem tego projektu jest przygotowanie przez grupę Polaków i Chińczyków przedstawienia teatralnego, które będzie prezentowało i zbliżało do siebie kulturę polską i chińską.

  W projekcie weźmie udział 15 studentów z miasta Harbin w Chinach, którzy przez 2 lata studiują filologię polską na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz studenci UG i wolontariusze SWP "Flandrii".

  Zajęcia realizowane w ramach warsztatów przygotują uczestników do wystawienia przedstawienia opartego na elementach kultury polskiej i chińskiej. Przedstawienie zostanie zaprezentowane w Uniwersytecie Gdańskim oraz w dwóch organizacjach działających na rzecz osób potrzebujących, z którymi współpracujemy.

  Ważnym elementem przedstawień będzie prośba o przekazanie studentom z Chin "podarunków kulturalnych". Podarunkami tymi mogą być ciekawe książki w języku polskim, filmy polskie lub z polskim tłumaczeniem itp. Nie muszą to być rzeczy nowe, można sięgnąć po coś ciekawego z domowej półki. Podarunki przekazane studentom z Chin jako pamiątki z pobytu w Polsce, pozwolą im ćwiczyć język polski także w Chinach.

  Koordynatorem tego projektu jest mgr Monika Pytel (monika.magdalena.pytel@gmail.com).


  Projekt ten jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. • WARSZTATY POLSKO-CHIŃSKIE NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO


  Warsztaty polsko-chińskie to cykl zajęć, organizowanych przez studentów Uniwersytetu Gdańskiego i wolontariuszy SWP "Flandria" których celem jest zapoznanie studentów z Chin z polską kulturą, historią, zwyczajami i ich integracja ze społecznością lokalną, a także rozwijanie umiejętności posługiwania się przez nich językiem polskim.

  W zajęciach uczestniczy grupa 15 studentów z Chin, studiujących filologię polską na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

  Koordynatorem tego projektu jest mgr Monika Pytel (monika.magdalena.pytel@gmail.com). • PROFESOR YI LIJUN ODZNACZONA KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  Podczas ostatniego oficjalnego punktu kilkudniowej wizyty Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Chinach, w trakcie przyjęcia w Ambasadzie RP w Pekinie, odbyła się uroczystość wręczenia przez Prezydenta RP odznaczeń zasłużonym obywatelom chińskim. Wśród nich, za wybitne zasługi w popularyzacji polskiej kultury, Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP odznaczona została prof. Yi Lijun – doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, a także za wybitne zasługi w popularyzacji polskiej kultury Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP jej małżonek prof. Yuan Hanrong. • POLSKO-CHIŃSKIE FORUM REKTORÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH  W ramach oficjalnej wizyty Prezydenta PR Bronisława Komorowskiego w Chinach, dnia 20 grudnia 2011 r. na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych odbyło się Polsko-Chińskie Forum Rektorów Szkół Wyższych, w którym udział wzięło ponad 100 przedstawicieli polskich i chińskich uczelni wyższych. Inauguracji Forum dokonał Prezydent RP Bronisław Komorowski. Oficjalne wystąpienia mieli także: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP prof. Barbara Kudrycka, Wiceminister Edukacji ChRL dr Hao Ping oraz Przewodniczący Senatu Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych prof. Xue Yi Yang. Uniwersytet Gdański reprezentował prorektor UG prof. Józef Arno Włodarski.

  Ważnym punktem tego spotkania było międzyresortowe porozumienie pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego RPMinistrem Edukacji ChRL, dotyczące współpracy szkół wyższych, wymiany studentów i współpracy naukowej.

  » galeria • DR M. BURDELSKI O SUKCESJI WŁADZY W KOREI PÓŁNOCNEJ  Na antenie RMF24 19.12.2011 r. dr Marceli Burdelski opowiada o problemie sukcesji władzy w Korei Północnej, zwracając uwagę między innymi na fakt, że po śmierci Kim Dzong Ila do przejęcia jej mogą aspirować armia i partia, kierowana przez rodzinę zmarłego, zaś sytuacja taka nie musi być wcale łatwa dla syna dyktatora – Kim Dzong Una. Polecamy cały wywiad! • PREZYDENT W CHINACH, PUŁAPKI CZYHAJĄ  O protokolarnych aspektach odbywającej się właśnie wizyty Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Chińskiej Republice Ludowej – na łamach internetowego wydania „Gazety Wyborczej” z 17.12.2011 – opowiada dr Janusz Sibora, adiunkt w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, w tekście pt.: „Prezydent w Chinach, pułapki czyhają”. Polecamy! • SEMINARIUM EKSPERTÓW NT. "BEZPIECZEŃSTWA I SYTUACJI POLITYCZNEJ NA PÓŁWYSPIE KOREAŃSKIM"  W dniach 13-14 grudnia 2011 r. w ramach polskiej prezydencji odbyło się w Brukseli posiedzenie Komitetu Politycznego Rady Unii Europejskiej w składzie dyrektorów departamentów azjatyckich ministerstw spraw zagranicznych państw członkowskich i europejskiej służby zewnętrznej.

  W ramach tego spotkania odbyło się seminarium ekspertów ma temat „Bezpieczeństwa i sytuacji politycznej na Półwyspie Koreańskim”. Panelistami seminarium byli ze strony polskiej: dr Marceli Burdelski, wiceprzewodniczacy Rady Naukowej CSAW UG, który przedstawił referat na temat: Domestic situation in DPRK (celebrations of 2012), economic reform, succession) its implications for the stability of regime oraz płk dr inż. Eugeniusz Jendraszczak z Ministerstwa Obrony Narodowej RP. W panelu tym uczestniczyli także: ze Szwecji prof. Gabriel Jonsson z Uniwersytetu Sztokholmskiego i z Wielkiej Brytanii prof. Aidan Foster Carter z Uniwersytetu Leeds. Po wystąpieniach referentów miała miejsce dyskusja. Seminarium było okazją zaprezentowania dorobku Polski w zakresie bezpieczeństwa azjatyckiego na forum europejskim. • KONFERENCJA - ICBS 2011 Seoul  W dniach 8-10 grudnia 2011 r. w Muzeum Narodowym Korei w Seulu odbędzie się Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Międzynarodowego Komitetu Błękitnej Tarczy na temat: „Ochrony światowego dziedzictwa kultury w zmieniających się czasach: przygotowanie i odpowiedź na sytuacje nadzwyczajne”.

  Organizatorami Konferencji są: Koreański Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) oraz Muzeum Narodowe Korei.

  Szczegółowe informacje na stronie internetowej. • MONGOLIA 2009 - RELACJA Z PODRÓŻY RAFAŁA KRÓLA I PIERWSZE SPOTKANIE ORGANIZACYJNE WYJAZDU STUDYJNEGO MONGOLIA 2012  Po Walnym Zgromadzeniu Wyborczym Międzywydziałowego Koła Naukowego Studiów Azji Wschodniej odbędzie się spotkanie z Rafałem Królem, podróżnikiem, polarnikiem, alpinistą, fotografikiem i publicystą, twórcą serwisu internetowego poświęconemu podróżom i bezpieczeństwu www.expeditions.pl oraz współzałożycielem Polskiego Centrum Ekspedycyjnego. Będzie ono poświęcone relacji z podróży po Mongolii w 2009 r.

  Spotkanie, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów, odbędzie się 8 grudnia 2011 r. o godz. 18:30 przy siedzibie Centrum Studiów Azji Wschodniej UG (pok. 210 w budynku Biblioteki Ekonomicznej UG w Sopocie).

  Po nim planowane jest pierwsze spotkanie organizacyjne wyjazdu studyjnego Mongolia 2012. • WALNE ZGROMADZENIE WYBORCZE MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KOŁA NAUKOWEGO STUDIÓW AZJI WSCHODNIEJ


  Dnia 8 grudnia 2011 r. o godz. 17:00 odbyło się Walne Zgromadzenie Międzywydziałowego Koła Studiów Azji Wschodniej, na którym wyłoniony został pierwszy Zarząd Koła, na kadencję 2012.

  Prezesem Koła został Dominik Aziewicz.

  W skład Zarządu Koła weszło ponadto sześć osób: Agata Duniak, Mikołaj Linowski, Kamila Milewska, Michał Papke, Monika Pytel, Remigiusz Rutkowski.

  Do Koła przyjęci też zostali nowi członkowie. • WALNE ZGROMADZENIE WYBORCZE MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KOŁA NAUKOWEGO STUDIÓW AZJI WSCHODNIEJ  Dnia 8 grudnia 2011 r. o godz. 17:00 przy siedzibie Centrum Studiów Azji Wschodniej UG (pok. 210 w budynku Biblioteki Ekonomicznej UG w Sopocie) odbędzie się Walne Zgromadzenie Międzywydziałowego Koła Studiów Azji Wschodniej, na którym wyłoniony ma zostać pierwszy Zarząd Koła.

  Zapraszamy wszystkich członków-założycieli Koła oraz wszystkich studentów, którzy chcą włączyć się w prace Koła. • DNIA 7 GRUDNIA 2011 ROKU ZMARŁ KSIĄDZ PROFESOR ANTONI KOŚĆ SVD - CZŁONEK RADY NAUKOWEJ CSAW UG  Ksiądz Prof. zw. dr hab. Antoni Kość SVD urodził się 12 maja 1949 r. w Rokietnicy w Diecezji Przemyskiej. Po maturze w 1967 r. wstąpił do Seminarium Diecezjalnego w Przemyślu, a cztery lata później do Misyjnego Zgromadzenia Werbistów. W czerwcu 1974 r. ukończył studia teologiczne na KUL-u, a następnie przyjął święcenia kapłańskie w Misyjnym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Słowa Bożego w Pieniężnie. Przez całe dorosłe życie rozwijał się naukowo, podejmując kolejne studia. Głównym przedmiotem zainteresowania ks. Antoniego Kościa było prawo i kultura Dalekiego Wschodu. W latach 1976-1978 studiował filozofię prawa na Sophia University w Tokio. W 1978 r. podjął dalsze studia prawnicze na Uniwersytecie we Freiburgu w Republice Federalnej Niemiec, które zakończył w 1982 r. doktoratem. Następnie ukończył w 1983 r. roczne studium prawa anglo-amerykańskiego w Chicago University w USA oraz w latach 1988–1989 studium prawa kanonicznego na Uniwersytecie Gregoriana w Rzymie. Oprócz studiów prawniczych podejmował też studia językowe, ucząc się najpierw języka japońskiego w Center for Japanese Studies w Kamakura k. Tokio, a następnie języka koreańskiego w Yonsei University w Seulu. Znajomość tych języków wykorzystywał w pracy dydaktycznej, pracując na stanowisku Professor of Laws w latach 1983-1988 w Nanzan University w Nagoi (Japonia), a następnie tę samą funkcję pełnił w talach 1991-1993 w Seoul National University i w Sogang University w Seoulu (Republika Korei). Od 1994 r. pracował na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od stycznia 1999 r. kierował Katedrą Filozofii Prawa KUL.

  W roku 1998 uzyskał habilitację w dziedzinie nauk prawnych w specjalności filozofia prawa na podstawie rozprawy Prawo a etyka konfucjańska w historii myśli prawnej Chin. W marcu 2002 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk prawnych na podstawie rozprawy Filozoficzne podstawy prawa japońskiego w perspektywie historycznej. Przez dwie kadencje od 2000 do 2008 r. był prodziekanem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pełniąc jednocześnie funkcję dyrektora Instytutu Ogólnych Nauk o Prawie na tym Wydziale (2003–2008). Ksiądz Profesor Antoni Kość prowadził zajęcia dydaktyczne m.in. z teorii i filozofii prawa, prawa japońskiego, historii myśli prawnej kultury chińskiej, filozoficznych podstaw prawa chińskiego, doktryn polityczno-prawnych.

  Był autorem 150 publikacji z zakresu teorii i filozofii prawa, w tym 12 książek, wielu artykułów, haseł encyklopedycznych, recenzji, przekładów i recenzji wydawniczych, w tym także artykułów w książkach wydawanych przez CSAW UG. Od 2001 roku był redaktorem naczelnym, a następnie zastępcą redaktora naczelnego „Roczników Nauk Prawnych”, a od października 2011 r. również członkiem Komitetu Redakcyjnego „Gdańskich Studiów Azji Wschodniej”. Wypromował 78 magistrów i 8 doktorów. Opiniował dorobek wielu doktorów w związku z rozpoczęciem przewodu habilitacyjnego i doktorów habilitowanych w związku z wszczęciem postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych. Uczestniczył w licznych konferencjach oraz prowadził gościnne wykłady i prelekcje.

  Ksiądz Profesor Antoni Kość działał aktywnie również w towarzystwach naukowych. Należał do Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR) oraz Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie. Był wiceprezesem Towarzystwa Naukowego KUL oraz członkiem Rady Naukowej Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytety Gdańskiego.

  Zmarł 7 grudnia 2011 r. w Lublinie w wieku 62 lat. Został pochowany w Pieniężnie. Choć odszedł przedwcześnie, pozostawił po sobie ogromny dorobek.

  » dorobek naukowy ks. prof. Antoniego Kościa • POŻEGNANIE


  Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

  Ś.P.

  ks. prof. zw. dr. hab. Antoniego Kościa SVD

  Wspaniałego Człowieka, Kapłana, Nauczyciela i Naukowca

  Filozofa prawa, wybitnego znawcy kultury i prawa Dalekiego Wschodu

  Kierownika Katedry Filozofii Prawa

  na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II


  Członka Rady Naukowej Centrum Studiów Azji Wschodniej UG


  Rodzinie, Bliskim, Współpracownikom

  składamy wyrazy najgłębszego współczucia


  Rada Naukowa i Dyrektor CSAW UG • REJESTRACJA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KOŁA NAUKOWEGO STUDIÓW AZJI WSCHODNIEJ  Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego ds. Studenckich prof. dr hab. Józef Arno Włodarski, na podstawie art. 204 i 205 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1364, ze zm.) oraz Zarządzenia
  nr 33/R/05 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie tworzenia, rejestracji i likwidacji uczelnianych organizacji studenckich w Uniwersytecie Gdańskim
  , dnia 25 listopada 2011 r. zarejestrował Międzywydziałowe Koło Naukowe Studiów Azji Wschodniej. • SPOTKANIE EKSPERTÓW ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W SINGAPURZE  Na zaproszenie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), będącej organizacją wyspecjalizowaną ONZ, w dniach 23-24 listopada 2011 r. dr Maciej BarczewskiKatedry Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji UG wziął udział w spotkaniu ekspertów poświęconym agendzie na rzecz rozwoju WIPO.

  Owocem obrad, które odbyły się na Wydziale Prawa Narodowego Uniwersytetu Singapuru, stały się zalecenia skierowane do organów WIPO w zakresie kształcenia oraz badań naukowych w państwach rozwijających się, w odniesieniu do aktualnych problemów prawnej ochrony własności intelektualnej. • KSIĄŻKI - "Competitiveness of Economies in the Asia-Pacific Region. Selected Problems" oraz "Faces of Coompetitiveness in Asia Pacific"  W ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Faces of Competitiveness in Asia Pacific. Region - Country - Enterprises", która odbyła się 21 listopada 2011 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, wydane zostały dwie publikacje: pierwsza, pod redakcją naukową prof. Przemysława Skulskiego pt. Competitiveness of Economies in the Asia-Pacific Region Selected Problems", druga, pod redakcją naukową prof. Bogusławy Skulskiej oraz dr Anny H. Jankowiak pt. Faces of Coompetitiveness in Asia Pacific.

  W książkach tych znalazły się m.in.: artykuł prof. Ewy Oziewicz, przewodniczącej Rady Naukowej CSAW UG, pt. "Remarks on international competitiveness of ASEAN economies" oraz artykuł mgr. Tomasza Bielińskiego pt. "China’s increasing competitive advantage in research and development, and human resources". • IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA "FACES OF COMPETITIVENESS IN ASIA PACIFIC. REGION - COUNTRY - ENTERPRISES" WE WROCŁAWIU  Dnia 21 listopada 2011 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Faces of Competitiveness in Asia Pacific. Region - Country - Enterprises", poświęcona zagadnieniom ekonomicznym związanym z regionem Azji i Pacyfiku.

  CSAW UG na Konferencji reprezentował mgr Tomasz Bieliński, którego artykuł pt. "China’s increasing competitive advantage in research and development, and human resources" ukazał się w publikacji pokonferencyjnej. Tam opublikowany został także artykuł prof. Ewy Oziewicz pt. "Remarks on international competitiveness of ASEAN economies".

  » polecamy • WYKŁAD - J.E. Nguyen Hoang, ambasador Wietnamu, Obecna sytuacja w Wietnamie i jego polityka  Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Centrum Badań Azji i Pacyfiku Polskiej Akademii Nauk zapraszają na prelekcję J.E. Nguyen Hoanga, ambasadora Wietnamu, pt. Obecna sytuacja w Wietnamie i jego polityka.
  Spotkanie odbędzie się 14 listopada 2011 r. w godzinach 11:00-13:00 w gmachu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19/31, w Warszawie, sala konferencyjna na IV p.
  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc należy potwierdzić uczestnictwo do dnia 10 listopada br. na adres: malawacz@wp.pl • KONCERT - Drugi Koncert Wybitnych Studentów Koreańskich "Chopin i romantyzm"  Centrum Kultury Ambasady Republiki Korei
  oraz Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki zapraszają na Drugi Koncert Wybitnych Studentów Koreańskich "Chopin i romantyzm", który odbędzie się 8 listopada 2011 r. o godz. 18:00 w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki, przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie. • SPOTKANIE ZAŁOŻYCIELSKIE MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KOŁA NAUKOWEGO STUDIÓW AZJI WSCHODNIEJ


  Dnia 8 listopada 2011 r. o godz. 17:00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, w sali 2025, odbyło się Spotkanie Założycielskie Międzywydziałowego Koła Naukowego Studiów Azji Wschodniej.

  Uczestniczyło w nim przeszło pięćdziesiąt osób, na listę członków-założycieli wpisało się 45 studentek i studentów UG. Najliczniej reprezentowany był Wydział Ekonomiczny oraz Wydział Prawa i Administracji, ale także reprezentowane były: Wydział Filologiczny, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Oceanografii i Geografii oraz Wydział Zarządzania.

  CSAW podczas spotkania reprezentowali: dr Kamil Zeidler, mgr Tomasz Bieliński oraz mgr Joanna Kamień.

  W dalszej kolejności podjęte zostaną działania mające na celu zarejestrowanie Koła.

  Kolejne, już merytoryczne spotkanie w grudniu! • SPOTKANIE ZAŁOŻYCIELSKIE MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KOŁA NAUKOWEGO STUDIÓW AZJI WSCHODNIEJ  Spotkanie odbędzie się dnia 8.11.2011 o godzinie 17:00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, w sali 2026.

  Zapraszamy wszystkich studentów chętnych do tworzenia nowego, międzywydziałowego koła naukowego, działającego przy Centrum Studiów Azji Wschodniej. • TAJEMNICE CHIŃSKIEJ MEDYCYNY  Dnia 8 listopada 2011 r. miała miejsce promocja najnowszej książki Edwarda Kajdańskiego zatytułowanej „Medycyna chińska dla każdego”.

  Sylwetkę, urodzonego w 1925 r. w Harbinie w Chinach, autora, polskiego dyplomaty, dziennikarza i pisarza przedstawił prorektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Józef Włodarski. Podczas spotkania Edward Kajdański odkrył kilka tajemnic chińskiej medycyny, prezentując sposoby na to, jak zdrowo żyć zgodnie z chińską filozofią. Ponadto udzielił kilku wskazówek dotyczących zdrowego odżywiania i stosowania leków roślinnych. Wydarzenie zorganizowało na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego CSAW UG, we współpracy z Wydawnictwem Literackim. Spotkanie prowadził dr Marceli Burdelski.

  Po promocji odbyło się pierwsze zebranie założycielskie Międzywydziałowego Koła Naukowego Studiów Azji Wschodniej.

  » galeria

  M. Marcinkowska, Sekrety chińskiej medycyny, "Gazeta Uniwersytecka" 2011/12

  Sekrety chińskiej medycyny ...

  K. Kleina, M. Lisowski, A. Cop, "Chińczyki" trzymają się mocno, "Gazeta Wydziału Prawa i Administracji UG" 2011, nr 5

  "Chińczyki" trzymają się ... • SPOTKANIE Z EDWARDEM KAJDAŃSKIM I PROMOCJA JEGO NAJNOWSZEJ KSIĄŻKI "MEDYCYNA CHIŃSKA DLA KAŻDEGO"  CSAW UG zaprasza na spotkanie z Edwardem Kajdańskim - urodzonym w 1925 r. w Harbinie w Chinach polskim pisarzem, dziennikarzem i dyplomatą, które połączone będzie z promocją jego nowej książki pt. "Medycyna chińska dla każdego".

  Odbędzie się ono dnia 8 listopada 2011 r. o godz. 15:00, w Audytorium B Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Spotkanie poprowadzi dr Marceli Burdelski.

  » biogram Edwarda Kajdańskiego • KSIĄŻKA - Edward Kajdański, Medycyna chińska dla każdego  Edward Kajdański, Medycyna chińska dla każdego, Wyd. Literackie, Kraków 2011, s. 323

  Wydawnictwo Literackie opublikowało nową książkę Edwarda Kajdańskiego - polskiego pisarza, dziennikarza i dyplomaty - pt. Medycyna chińska dla każdego. Najlepszą rekomendacją tej pracy jest osoba samego Autora. Niewątpliwie warto przeczytać! • WIZYTA STUDYJNA DR. MARCELEGO BURDELSKIEGO W CHIŃSKIEJ REPUBLICE LUDOWEJ  Na zaproszenie Instytutu Badań Rozwoju Światowego Centrum Badań Rozwoju przy Radzie Państwa ChRL w Pekinie, w dniach 15-24 października 2011 r., dr Marceli Burdelski złożył wizytę w Chinach.

  Dnia 17 października 2011 dr M. Burdelski wygłosił w Instytucie Badań Rozwoju Światowego wykład pt. "Implementacja Wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego". W wykładzie uczestniczył także radca Ambasady RP w ChRL Artur Wyszyński. W dyskusji po wykładzie uczestniczyli chińscy eksperci do spraw Unii Europejskiej: prof. Mei Zhaorong - honorowy dyrektor Instytutu i były Ambasador Chin w RFN, prof. Bien - wicedyrektor Instytutu, prof. Wang Haicheng, doc. Liu Cien - dyrektor organizacyjny Instytutu, a także prof. Zhang Jianxiong z Instytutu Studiów Europejskich Chińskiej Akademii Nauk Społecznych w Pekinie. Dr M. Burdelski w ramach studiów nad chińską reformą gospodarczą odwiedził Zhuhai, Shenzhen i Guangzhou w prowincji Guandong. Przeprowadził briefingi z przedstawicielami władz lokalnych i biznesu. Został także przyjęty też przez Konsula Generalnego RP w Guangzhou Krzysztofa Ciebienia.

  » galeria • WIZYTA STUDYJNA DR. MARCELEGO BURDELSKIEGO W KOREAŃSKIEJ REPUBLICE LUDOWO-DEMOKRATYCZNEJ  W dniach 11-15 października 2011 r. dr Marceli Burdelski złożył dziesiątą już studyjną wizytę w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej. W instytucjach rządowych uczestniczył w briefingu na temat polityki zagranicznej i wewnętrznej KRLD, złożył wizyty w Ministerstwie Spraw Zagranicznych KRLD, Wydziale Zagranicznym KC Partii Pracy Korei, Komitecie Łączności Kulturalnej z Zagranicą KRLD oraz w czołowym think tanku w Korei Północnej, jakim jest Instytut Rozbrojenia i Pokoju przy MSZ KRLD. Dr Marceli Burdelski wygłosił też wykład dla studentów polonistyki Uniwersytetu Języków Obcych w Phenianie.

  Ambasador RP w KRLD gen. dyw. Edward Pietrzyk wydał obiad z okazji wizyty dr. Marcelego Burdelskiego, w którym uczestniczyli między innymi: małżonka ambasadora, a także przedstawiciele MSZ KRLD.

  » galeria • SIEDEMDZIESIĘCIOLECIE PEKIŃSKIEGO UNIWERSYTETU JĘZYKÓW OBCYCH  W dniach 22-26 września 2011 r. prorektor UG prof. Józef Arno Włodarski reprezentował Uniwersytet Gdański, uczestnicząc w obchodach 70-lecia Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych, z którym nasza Uczelnia od lat współpracuje i skąd wywodzi się prof. Yi Lijun - doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego.

  Na uroczystościach obecni byli rektorzy uczelni wyższych, współpracujących z Pekińskim Uniwersytetem Języków Obcych, z dziewiętnastu krajów. Jako jedyny z Polski reprezentowany był Uniwersytet Gdański. • JUBILEUSZOWA WYPRAWA ADVENTURE CLUB UG W HIMALAJE  Z okazji 20-lecia Adventure Club Uniwersytetu Gdańskiego zorganizowana została – w dniach 14-30 września 2011 r. – wyprawa jubileuszowa w Himalaje. Jej celem był między innymi trekking do południowej bazy pod Mount Everest. Organizatorem i kierownikiem wyprawy, w której udział wzięło dwanaście osób (pracowników, studentów i absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego), był mgr Czesław „Kuba” Jakubczyk, starszy wykładowca Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UG.

  » galeria • III ŚWIATOWY KONGRES KOREAŃSKIEJ POLITYKI I SPOŁECZEŃSTWA W INCHEON  W daniach 23-25 sierpnia 2011 r. w Incheon w Republice Korei odbył się III Światowy Kongres Koreańskiej Polityki i Społeczeństwa: "Korean Politics in Global Contexts: Theories and Practices". W wydarzeniu wzięło udział blisko 200 uczonych, z czego 88 pochodziło spoza Korei. Dwie osoby - w tym dr Marceli Burdelski - reprezentowały polskie uczelnie.


 • SESJA NAUKOWA "ROLA I ZNACZENIE DALEKOWSCHODNICH SZTUK WALKI W ROZWOJU PSYCHOFIZYCZNYM CZŁOWIEKA"  Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego, wspólnie z Polskim Związkiem Karate Tradycyjnego, zorganizowało w Gdańsku dnia 9 czerwca 2011 r. Sesję Naukową pt. „Rola i znaczenie dalekowschodnich sztuk walki w rozwoju psychofizycznym człowieka”.


 • WYSTAWA - Pasja zbierania. Fajans europejski i jego chińskie pierwowzory w kolekcji Wojciecha Kowalskiego w Muzeum Sopotu  Muzeum Sopotu zaprasza na wystawę "Pasja zbierania. Fajans europejski i jego chińskie pierwowzory w kolekcji prof. Wojciecha Kowalskiego" oraz prezentację fotografii Haliny Kościukiewicz p.t. "Klimaty 1 - Chiny".

  Wernisaż wystawy odbył się w dniu 14.05.2011 r. o godz. 20:00 przy okazji obchodów "Europejskiej Nocy Muzeów" w Muzeum Sopotu przy ul. Poniatowskiego 8. Potrwa ona do 10.07.2011. Ekspozycję tę gorąco polecamy! • MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA W TORUNIU "CZY XXI WIEK NALEŻY DO AZJI?"  W dniach 19-20 maja 2011 r. w Toruniu odbyła się kolejna już z cyklu Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Czy XXI wiek należy do Azji? Rozważania o polityce, bezpieczeństwie, gospodarce, kulturze i edukacji". CSAW UG reprezentowała prof. zw. dr hab. Ewa Oziewicz oraz dr Marceli Burdelski.

  » galeria • CHIŃSKI NOWY ROK NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM  Tradycyjnie na Uniwersytecie Gdańskim 18 lutego 2011 r. polscy i chińscy studenci świętowali Chiński Nowy Rok - Rok Królika. • KONKURS NA PRACE LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE DOTYCZĄCE STOSUNKÓW POLSKO-CHIŃSKICH  Ambasada RP w Pekinie wystąpiła z propozycją adresowaną do studentów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy przygotowują prace licencjackie lub magisterskie dotyczące relacji i współpracy pomiędzy Polską a Chinami, szczególnie w aspekcie ekonomicznym. Dla Autorów najciekawszych prac dotyczących tej problematyki, które już powstały lub powstaną w przyszłości, Ambasada oferuje możliwość odbycia stażu w Pekinie.

  Prace należy przesyłać w formacie PDF na adres e-mail Centrum Studiów Azji Wschodniej UG.