Centrum Studiów Azji Wschodniej Nauka języka chińskiego i japońskiego w Studium Języków Obcych UG

Nauka języka chińskiego i japońskiego w Studium Języków Obcych UG

 • NAUKA JĘZYKA CHIŃSKIEGO I JAPOŃSKIEGO W STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTU GDAŃSKIEGO


  Studium Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego

  prowadzi kursy

  języka chińskiego i języka japońskiego


  Zapisy na kursy odbywają się bezpośrednio w sekretariacie Studium z początkiem każdego semestru - drogą mailową: sjokurs@ug.edu.pl.
  Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest zebranie odpowiedniej liczby osób. • STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH UG ZAPRASZA NA KURSY JĘZYKA CHIŃSKIEGO I JĘZYKA JAPOŃSKIEGO


  Studium Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego

  zaprasza na kursy nauki języków: CHIŃSKIEGO i JAPOŃSKIEGO

  W semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012 kurs obejmował 60 godzin w grupie 10-osobowej. Zajęcia zaplanowano dwa razy w tygodniu po 90 minut (2 godziny lekcyjne). Koszt kursu wynosił 480,- zł od osoby. Zajęcia odbywały się w siedzibie SJO UG, Wydział Ekonomiczny, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121.

  Zapisy przyjmuje Sekretariat SJO UG:
  tel.: 58 5231170, e-mail: sjokurs@ug.edu.pl