Centrum Studiów Azji Wschodniej Polecamy

Polecamy

 • KAPITAŁ LUDZKI A INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI CHIN


  Tomasz Bieliński, Kapitał ludzki a innowacyjność gospodarki Chin, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016, ISBN 978-83-208-2233-5, ss. 212

  Doktor Tomasz Bieliński, adiunkt w Instytucie Handlu Zagranicznego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego i stały współpracownik Centrum Studiów Azji Wschodniej UG napisał znakomitą książkę podsumowującą ostatnich kilka lat jego badań - prowadzonych zarówno na miejscu w Polsce, jak i w Chinach. Jego głównym celem było zidentyfikowanie uwarunkowań rozwoju kapitału ludzkiego, które wpływają na innowacyjność gospodarki Chińskiej Republiki Ludowej. Interdyscyplinarny charakter książki czyni ją, po pierwsze, pracą która winna zainteresowań nie tylko ekonomistów, po wtóre, pracą, która ma walory nie tylko naukowe i dydaktyczne, ale także praktyczne. Serdecznie polecamy! • SIÓDMY ZESZYT "GDAŃSKICH STUDIÓW AZJI WSCHODNIEJ"


  Z przyjemnością informujemy, że ukazał się siódmy zeszyt
  "Gdańskich Studiów Azji Wschodniej", który można nabyć w
  Księgarni internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego • THE AMBASSADOR OF THE MIDDLE KINGDOM


  Edward Kajdański, The Ambassador of The Middle Kingdom, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, ISBN 978-83-7865-230-4, ss. 406

  Książka The Ambassador of the Middle Kingdom spotkała się z szerokim zainteresowaniem w Chinach. Została uznana za najlepszą na świecie monografię o Michale Boymie. Zawiera najszerszą ilość materiału dotyczącego Boyma, słusznie doceniając jego wspaniałe zasługi w szerzeniu wiedzy w Europie o cywilizacji starożytnych Chin.

  Celem większości jezuitów pracujących w Chinach w XVII wieku było zapoznanie Chińczyków z osiągnięciami nauki europejskiej w astronomii, geografii i matematyce. Działania Boyma były przeciwne. Chciał przekazać Europie wiedzę o Chinach, ich charakter, geografię, filozofię języka, a przede wszystkim wiedzę o tradycyjnej medycynie chińskiej. Był jedynym XVII-wiecznym pisarzem europejskim, który pozostawił tak obszerne zapiski o chińskiej medycynie i farmakologii. Autor książki, Edward Kajdański, zauważył, że w tym czasie, kiedy odkrycie Chin i ich kultury była głównie domeną państw morskich: Portugalii, Holandii i Anglii, Michał Boym był jedynym Polakiem, który przyczynił się tak znacząco do pogłębiania i szerzenia wiedzy na temat Chin w Europie.

  SPIS TREŚCI • PIĄTY ZESZYT "GDAŃSKICH STUDIÓW AZJI WSCHODNIEJ"


  Z przyjemnością informujemy, że ukazał się piąty zeszyt
  "Gdańskich Studiów Azji Wschodniej", który można nabyć w 
  Księgarni internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego

  spis treści • PONIEDZIAŁEK Z KSIĄŻKĄ AZJATYCKĄ - Mateusz Stępień, Spór konfucjanistów z legistami. W kręgu chińskiej kultury prawnej


  Mateusz Stępień, Spór konfucjanistów z legistami. W kręgu chińskiej kultury prawnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 276

  Wybitny znawca chińskiej filozofii prawa - dr Mateusz Stępień z Katedry Socjologii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego - zebrał swą wiedzę i przemyślenia w monografii, którą trzeba szczerze polecić. Od czasów prac ks. prof. Antoniego Kościa nikt w literaturze polskiej nie podjął się tak ważnego wyzwania, aby sięgnąć do źródeł myśli prawno-ustrojowej Chin przy - co najważniejsze - równoczesnej próbie zrozumienia i przedstawienia dzisiejszego jej znaczenia i oddziaływania.

  Książka dr. M. Stępnia jest obowiązkową lekturą dla każdego, kto chce zrozumieć współczesność Chin w wymiarze prawnym i ustrojowym i stanowi ważny wkład w naukę filozofii prawa oraz komparatystykę prawniczą. • ASIA RESEARCH INSTITUTE WORKING PAPER SERIES


  Od powołania w 2003 r. Asia Research Institute Working Paper Series, dotychczas opublikowanych tam zostało przeszło 200 artykułów, które cieszą się bardzo dużą popularnością w Internecie. Są one dostępne bezpłatnie pod adresem: http://www.ari.nus.edu.sg/publications/ariwps.htm

  Asia Research Institute, National University of Singapore • PONIEDZIAŁEK Z KSIĄŻKĄ AZJATYCKĄ - Jan Rowiński, Wojciech Jakóbiec, System konstytucyjny i przedstawicielski specjalnego autonomicznego regionu ChRL Hongkongu


  Jan Rowiński, Wojciech Jakóbiec, System konstytucyjny i przedstawicielski specjalnego autonomicznego regionu ChRL Hongkongu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012, ss. 87

  Dwóch znakomitych specjalistów - prof. Jan Rowiński oraz mgr Wojciech Jakóbiec - przygotowali wyjątkową pracę, która została opublikowana przez Wydawnictwo Sejmowe w serii wydawniczej "Systemy konstytucyjne państw świata".

  Książka przedstawia ewolucję systemu prawnoustrojowego Hongkongu – od rozwiązań kolonialnych do obecnej, specyficznej formy jednostki administracyjnej Chin, zachowującej jednak odrębność i pewne szczególne zasady prawne. Autorzy niezwykle interesująco omawiają strukturę władz specjalnego autonomicznego regionu Hongkong i ich zależność od władz ChRL, system wyborczy do Rady Ustawodawczej, system partyjny oraz szereg innych zagadnień szczegółowych. Jest tym samym niezbędnym kompendium wiedzy dla osób zainteresowanych państwem, ustrojem i prawem krajów Azji Wschodniej.  • CZWARTY ZESZYT "GDAŃSKICH STUDIÓW AZJI WSCHODNIEJ"  Z przyjemnością informujemy, że ukazał się czwarty zeszyt
  "Gdańskich Studiów Azji Wschodniej", który można nabyć w 
  Księgarni internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego.

  spis treści • AUKCJA SZTUKI DALEKIEGO WSCHODU W SOPOCKIM DOMU AUKCYJNYM


  W Sopockim Domu Aukcyjnym w niedzielę 8 grudnia 2013 r. odbyła się "Aukcja sztuki Dalekiego Wschodu", gdzie oferowane do sprzedaży były 174 obiekty.

  Aukcja ta jest czwartą, niemal z rzędu dużą prezentacją sztuki Azji Wschodniej, przede wszystkim Chińskiej i Japońskiej - oferowanej do sprzedaży na krajowym rynku i Tym samym jest to niezwykłe i niespotykane dotąd zakończenie roku z jakże silną dominantą akcentu dalekowschodniego. • AUKCJA DZIEŁ SZTUKI JAPOŃSKIEJ W DESA UNICUM


  W warszawskim Domu Aukcyjnym DESA Unicum w czwartek 5 grudnia 2013 r. o godz. 20:00 odbyła się bardzo interesująca "Aukcja sztuki japońskiej".

  Jest to miłe zaskoczenie, że w krótkim czasie mieliśmy okazje uczestniczyć w trzech bardzo interesujących aukcjach bardzo dobrych dział sztuki Azji Wschodniej.

  Zapraszamy do zapoznania się z KATALOGIEM AUKCYJNYM. • KOŚĆ SŁONIOWA - AUKCJA KOLEKCJA RZEŹBY W DESA UNICUM


  W warszawskim Domu Aukcyjnym DESA Unicum w sobotę 26 października 2013 r. o godz. 14:00 odbyła się kolejna interesująca aukcja azjatyckich dzieł sztuki - "Kość słoniowa - aukcja kolekcji rzeźby".

  Zapraszamy do zapoznania się z KATALOGIEM AUKCYJNYM oraz WYNIKAMI AUKCJI. • AUKCJA SZTUKI CHIŃSKIEJ W DESA UNICUM


  Na polskim rynku aukcyjnym 19 września 2013 r. w warszawskim Domu Aukcyjnym DESA Unicum miało miejsce wyjątkowe wydarzenie - AUKCJA DZIEŁ SZTUKI CHIŃSKIEJ.

  O ile w międzynarodowych domach aukcyjnych takie aukcje tematyczne nie są niczym nadzwyczajnym, a sztuka chińska, czy szerzej azjatycka, stanowi ważny segment rynku, to na polskim, stosunkowo młodym, rynku dzieł sztuki i antyków jest to wydarzenie wyjątkowe. Dla wszystkich zainteresowanych sztuką chińską będzie to zarazem ważna informacja, jak zaczyna kształtować się w Polsce popyt na takie przedmioty.

  Zapraszamy do zapoznania się z KATALOGIEM AUKCYJNYM oraz LISTĄ WYNIKÓW AUKCJI • PONIEDZIAŁEK Z KSIĄŻKĄ AZJATYCKĄ - Tadeusz Dmochowski, Radziecko-chińskie stosunki polityczne po śmierci Mao Zedonga


  Tadeusz Dmochowski, Radziecko-chińskie stosunki polityczne po śmierci Mao Zedonga, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, ss. 874

  W książce znajdujemy szczegółowe przedstawienie i omówienie bilateralnych relacji między mocarstwami - Związkiem Radzieckim i Chinami - w sytuacji dokonywania się w nich głębokich przemian ustrojowych. W pierwszym kształtowała się nowa polityka urzeczywistniana przez Michaiła Gorbaczowa, w drugim, ujawnienie się nowej strategii polityki zagranicznej po śmierci Mao Zedonga, inicjatora skrajnie radykalnej wersji marksizmu-leninizmu, określanej Maoizmem. Ciekawym aspektem podejmowanym przez autora jest rola jednostek w kształtowaniu ładu międzynarodowego. Lektura tej pracy z pewnością pozwoli lepiej zrozumieć rzeczywistość współczesnych Chin, a także uzmysłowi złożoność relacji chińsko-rosyjskich. • TRZECI ZESZYT "GDAŃSKICH STUDIÓW AZJI WSCHODNIEJ"


  Z przyjemnością informujemy, że ukazał się trzeci zeszyt "Gdańskich Studiów Azji Wschodniej", który można nabyć w Księgarni internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego.

  spis treści • PONIEDZIAŁEK Z KSIĄŻKĄ AZJATYCKĄ - Sebastian Domżalski, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako czynnik otwierania gospodarek Azji Południowo-Wschodniej na przykładzie Malezji


  Sebastian Domżalski, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako czynnik otwierania gospodarek Azji Południowo-Wschodniej na przykładzie Malezji, Seria Problemy Gospodarki Światowej, t. 7, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2012, ISBN 978-83-7507-079-8, ss. 247

  Malezja jest jednym z krajów Azji Południowo-Wschodniej, które  rozwijają się bardzo dynamicznie, zasadniczo zmieniając swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Z kraju będącego eksporterem surowców stały się w ciągu 40 lat eksporterem licznych towarów przemysłowych skutecznie konkurujących na rynkach międzynarodowych. Autor analizuje zewnętrzne czynniki rozwoju gospodarki Malezji. Szczególną uwagę poświęca napływającym tam bezpośrednim inwestycjom zagranicznym. Na podstawie dogłębnych badań formułuje wnioski, które mogą być przydatne dla dalszych badań  w obszarze ekonomii międzynarodowej, jak i ekonomii rozwoju. • EDWARD KAJDAŃSKI - KATALOG WYSTAWY


  Edward Kajdański. Katalog wystawy. I Forum Regionalne Polska-Chiny, Filharmonia Bałtycka, 21-22 kwietnia 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, ISBN 978-83-7865-079-9, ss. 76

  Centrum Studiów Azji Wschodniej UG, wspólnie z Wydawnictwem Uniwersytetu Gdańskiego, wydało Katalog wystawy monograficznej Edwarda Kajdańskiego, której wernisaż miał miejsce przy okazji otwarcia I Forum Regionalnego Polska-Chiny 20 kwietnia 2013 r. w gmachu Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

  Autorami tekstów w katalogu są: Magdalena Marcinkowska oraz Joanna Kamień; tłumaczenia na język chiński: Jakub Urbański, Wu Lan, Yan Wei, Wojciech Jakóbiec, Zhang Tingting.

  Głównym mecenasem tego wydarzenia był CHIPOLBROK - Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe S.A. • PONIEDZIAŁEK Z KSIĄŻKĄ AZJATYCKĄ – Beata Pawlikowska, Blondynka w Chinach


  Beata Pawlikowska, Blondynka w Chinach, National Geographic, Warszawa 2012, ISBN 978-83-7596-388-5, ss. 288

  Znana polska podróżniczka Beata Pawlikowska opowiedziała – w charakterystyczny dla siebie sposób – o Chinach. Kolejna z serii książek o podróżującej po świecie blondynce – w ramach serii National Geographic – Na Krańce Świata – musi więc nas zaciekawić. I z tego zaciekawienia wynika niezwykła przyjemność lektury kolejnych stron jej sprawozdań. Blondynka w Chinach to książka popularna, pewnego rodzaju dziennik podróży, pełen zapisków, spostrzeżeń, uchwyconych smaków. Jest to książka lekka i przyjemna, czyta się ją znakomicie, a nawet osoby znakomicie znające Chiny, także zajmujące się nimi naukowo, znajdą tam wiele ciekawostek i odpoczynek przy tej lekturze. I choć można kłócić się z autorką o szczegóły, drobiazgi, interpretację oglądanej i opisywanej przez nią rzeczywistości, to nie można odebrać jej wnikliwości i pomysłowości w opisie otaczającego ją świata. Książkę polecamy!

  Dodać warto, że National Geographic Polska ufundował książki Beaty Pawlikowskiej, Blondynka w Chinach, jako nagrody w konkursach na obchody Chińskiego Nowego Roku – Roku Węża na Uniwersytecie Gdańskim.

    • NOWY ZESZYT "GDAŃSKICH STUDIÓW AZJI WSCHODNIEJ"


  Z przyjemnością informujemy, że ukazał się drugi zeszyt "Gdańskich Studiów Azji Wschodniej", który można nabyć w Księgarni internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego.

  spis treści • KOREA W OCZACH POLAKÓW


  Korea w oczach Polaków. Państwo – Społeczeństwo – Kultura, (red.) J. Włodarski, K. Zeidler, M. Burdelski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, ISBN 978-83-7865-010-2, s. 560

  Korea w oczach Polaków. Państwo – społeczeństwo – kultura jest kolejną pracą zbiorową poświęconą Azji Wschodniej, która jest efektem projektu badawczego realizowanego w ramach Centrum Studiów Azji Wschodniej UG pod kierunkiem J. Włodarskiego i K. Zeidlera, a tu także M. Burdelskiego. Założenie badawcze opiera się na zasadzie fields studies, czyli obejmuje prace przedstawicieli różnych dziedzin i dyscyplin wiedzy, które łączy i spaja temat przewodni, jakim są studia nad społeczeństwem, kulturą, państwowością i prawem państw Półwyspu Koreańskiego. Efektem tak zarysowanego celu badawczego jest zbiór 30 tekstów zarówno wybitnych badaczy, jak i początkujących naukowców. Książka została dedykowana pamięci, zmarłego przedwcześnie w grudniu zeszłego roku, ks. prof. Antoniego Kościa, kierownika Katedry Filozofii Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który był jednym z najznakomitszych badaczy Korei w Polsce, a także członkiem Rady Naukowej CSAW UG.

  Nagroda
  Informacja o książce
  Spis treści
  Słowo wstępne
   

  Książka jest do nabycia w sklepie internetowym Wydawnictwa UG. • KONSTYTUCJA CHINSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ


  Nakładem Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazał się pierwszy przekład tekstu ujednoliconego Konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej z dnia 4 grudnia 1982 r., autorstwa prof. Wu Lan i mgr Marty Dargas. Publikacja jest do nabycia w sklepie internetowym Wydawnictwa.

    • POMOCNIK HISTORYCZNY "POLITYKI" - HISTORIA CHIŃCZYKÓW


  Historia Chińczyków. Cztery tysiące lat największej cywilizacji Dalekiego Wschodu, „Polityka. Pomocnik Historyczny”, 2012 nr 9, ISSN 1730-0525, s. 138

  W serii Pomocników Historycznych „Polityki” ukazał się zeszyt znakomity! Dotyczy on w całości Chin i zawiera – w ramach przyjętych popularnonaukowych założeń – nadzwyczaj szeroki przegląd tematów. Autorami poszczególnych części są zarówno dziennikarze, jak i uznane autorytety naukowe – tu jednak występujące w innej niż zwykle roli; ich teksty – dalekie od naukowego żargonu i skomplikowanych zagadnień – czyta się z niemałą przyjemnością. Co godne szczególnej uwagi, autorami tekstów są także członkowie Rady Naukowej CSAW UG – jej przewodnicząca prof. zw. dr hab. Ewa Oziewicz, która napisała artykuły pt. „Od ryżu do bawełny” oraz „Made in China”, a także prof. dr hab. Krzysztof Gawlikowski, który jest autorem kilku bardzo interesujących tekstów i tym samym znacznej części całego zeszytu. Zeszyt zasługuję na lekturę od pierwszej do ostatniej strony! • PONIEDZIAŁEK Z KSIĄŻKĄ AZJATYCKĄ – Z. Wiktor, M. Rakowski, Rozwój i prognozy przyszłości Chin w zmieniającym się świecie


  Zbigniew Wiktor, Mieczysław Rakowski, Rozwój i prognozy przyszłości Chin w zmieniającym się świecie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ISBN 978-83-7611-702-7, s. 511

  Prognozy dotyczące przyszłości współczesnych Chin – w świetle znaczenia i potęgi tego państwa we współczesnym świecie – zawsze są bardzo interesujące. O ile wszelkie przejawy tzw. futurologii politycznej mogą prowadzić w ślepe zaułki niespełnionych oczekiwań, o tyle każda wnikliwa i oparta na szerokiej znajomości tematu oraz licznych źródłach monografia godna jest szerszej uwagi. Autorzy przedstawiają w niej bardzo interesujący, choć miejscami budzący kontrowersje, scenariusz dla jednego z najważniejszych państw, którego zarówno pozycja międzynarodowa, siła gospodarcza, jak i potęga militarna, nie mogą być ignorowane. Obok perspektywy międzynarodowej, politycznej i ekonomicznej, rozważania autorów pokazują szerszy jeszcze wymiar zmian dokonujących się w Chinach. To wszystko czyni z pracy tej bardzo interesującą lekturę. • KSIĄŻKA - Tomasz H. Widłak, Wspólnota międzynarodowa


  Tomasz Hubert Widłak, Wspólnota międzynarodowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, ISBN 978-83-7326-912-5, s. 470

  Centrum Studiów Azji Wschodniej UG poleca pierwszą na polskim rynku wydawniczym monografię poświęconą tematyce wspólnoty międzynarodowej autorstwa dr. Tomasza Widłaka, współpracownika Centrum.

  Publikacja stanowi udaną próbę zwrócenia uwagi na doniosłość zagadnienia, w znacznej mierze pomijanego dotąd przez naukę prawa, oraz na jego szczególny związek i wpływ na wiele newralgicznych problemów współczesnego prawa międzynarodowego. Poprzez szeroką analizę czterech płaszczyzn zagadnienia społeczności międzynarodowej: historii, aksjologii, struktury i wymiaru normatywnego, publikacja dotyka kluczowych problemów współczesnego prawa i stosunków międzynarodowych. Przyjmując podejście interdyscyplinarne, czerpie nie tylko z dorobku teorii i filozofii prawa, ale także teorii stosunków międzynarodowych i filozofii politycznej. Przekonuje, że wielu problemów współczesnej społeczności międzynarodowej nie sposób rozwiązywać wyłącznie z perspektywy dogmatyczno-prawnej; niezbędne jest podejście integralne. Efektem rozważań jest, po pierwsze, próba ukazania podstawowych modeli społeczności międzynarodowej, a po drugie, zaproponowanie możliwych znaczeń terminu „wspólnota międzynarodowa” w źródłach prawa międzynarodowego na tle szerokiego kontekstu normatywnego, aksjologicznego i historycznego. • PIERWSZY ZESZYT "GDAŃSKICH STUDIÓW AZJI WSCHODNIEJ"


  Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazał się pierwszy zeszyt "Gdańskich Studiów Azji Wschodniej" - ogólnopolskiego półrocznika naukowego. Można go nabyć w księgarni internetowej Wydawnictwa UG oraz we współpracujących z nim księgarniach.

  spis treści GSAW 2012/1

    • PONIEDZIAŁEK Z KSIĄŻKĄ AZJATYCKĄ - Kazimierz Starzyk, Zagraniczna polityka ekonomiczna w procesie rynkowej transformacji gospodarki. Przypadek Chin


  Kazimierz Starzyk, Zagraniczna polityka ekonomiczna w procesie rynkowej transformacji gospodarki. Przypadek Chin, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7488-141-7, ss. 280

  Pośród prac naukowych poświęconych Chinom, które ukazały się w ostatnich latach na polskim rynku wydawniczym na uwagę zasługuje książka Kazimierza Starzyka pt. Zagraniczna polityka ekonomiczna w procesie rynkowej transformacji gospodarki. Przypadek Chin

  Celem pracy - jak podkreśla Autor - jest próba ujęcia zależności między transformacją rynkową gospodarki a jej otwieraniem i zagraniczną polityką ekonomiczną na przykładzie Chińskiej Republiki Ludowej, by na tej podstawie móc formułować szersze wnioski teoretyczne i aplikacyjne. Nawiązując do takiego podejścia, przedstawia on rezultaty tej polityki w postaci obrotów handlu zagranicznego, transferu kapitału i transferu technologii w odniesieniu do gospodarki ChRL na tle innych gospodarek Azji Wschodniej, a także w odniesieniu do Polski i innych krajów Europy Środkowej. Jej głównym celem jest wykazanie kluczowej roli czynników zewnętrznych w procesie rynkowej transformacji, zaś ich odniesienie do gospodarki ChRL umożliwia budowę specyficznego modelu rynkowej transformacji.

  Zważywszy na to, że problematyka transformacji gospodarki Chin jest jeszcze cały czas dość skromnie omawiana w polskiej literaturze ekonomicznej, Autor książką tą w sposób ważny uzupełnia istotną lukę. Jest to praca ważna i godna uwagi nie tylko ekonomistów, ale wszystkich zainteresowanych tematyką współczesnych Chin.

  Prof. dr hab. Kazimierz Starzyk jest kierownikiem Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; specjalizuje się z problematyce ekonomii międzynarodowej, zwłaszcza w zakresie handlu międzynarodowego, zagranicznych inwestycji bezpośrednich i transferze technologii oraz zagranicznej polityki ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarek w procesie transformacji; jego liczne publikacje dotyczą także rozwoju gospodarczego Azji Wschodniej, w tym Chin. • KALENDARZ 2013 - STUDENCI Z HARBINA NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM


  Centrum Studiów Azji Wschodniej UG oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego polecają właśnie opublikowany kalendarz na rok 2013, będący w istocie albumem zawierającym portrety studentów z Harbina studiujących na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Autorem zdjęć jest Sylwester Ciszek.

  Kalendarz można nabyć w Księgarni internetowej Wydawnictwa UG oraz w księgarniach współpracujących z Wydawnictwem. • KSIĄŻKA - Na drodze przygody. 20-lecie Adventure Club Uniwersytetu Gdańskiego


  Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego opublikowało książkę jubileuszową „Na drodze przygody. 20-lecie Adventure Club Uniwersytetu Gdańskiego”. Na jej stronach czytamy także o licznych wyprawach do Azji, a także o osiągnięciach judoków z Uniwersytetu Gdańskiego, których trenerem był Kuba Jakubczyk. Redaktorami książki są: Czesław „Kuba” Jakubczyk ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UG, Joanna Kamień - p.o. redaktora naczelnego Wydawnictwa UG oraz dr hab. Kamil Zeidler - dyrektor CSAW UG.

  Promocja książki zaplanowana jest 7 maja 2012 r. o godz. 17:00 w audytorium C Wydziału Prawa i Administracji UG, przy okazji odbywającej się tego dnia Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo sportowe - oczami sportowca, prawnika, sponsora”. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.prawo-sportowe.eu.

  Krzysztof Wielicki napisała o tej książce: „Książka Na drodze przygody, wydana z okazji 20-lecia Adventure Club Uniwersytetu Gdańskiego to bogata historia aktywności ludzi przygody związanych z tym kołem akademickim. W 20 lat dookoła świata, na różne sposoby, w różnych zespołach, czasem ekstremalnie, a czasem zwyczajnie turystycznie, ale i naukowo. Historie tu opowiedziane przez uczestników wypraw utwierdzają czytelnika w przekonaniu, że nie »narzędzia« (czytaj pieniądze), a człowiek, jego wiara i determinacja w dążeniu do celu są najważniejsze. (…) Wszystkie zebrane tu historie, reportaże wpisują się w filozofię »być«, a nie »mieć« i są dobrym edukacyjnym przykładem dla młodych ludzi, którzy marzą o małej i wielkiej przygodzie i uwierzą, że nie ma rzeczy niemożliwych”. • PONIEDZIAŁEK Z KSIĄŻKĄ AZJATYCKĄ - Inspirująca i inspirowana. Popkultura japońska, pod red. Adrianny Wosińskiej


  Inspirująca i inspirowana. Popkultura japońska, (red.) Adrianna Wosińska, Wydawnictwo Kirin, Toruń 2011, s. 202

  Toruń na przestrzeni ostatnich lat zyskał rangę miejsca, w którym dzieją się ważne wydarzenia naukowe (i nie tylko) dotyczące krajów Azji Wschodniej (Japonii i Chin). Podobnie w tym przypadku - w efekcie konferencji naukowej pod tym samym tytułem, co książka, która odbyła się w kwietniu 2011 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukazała się bardzo interesująca praca zbiorowa pod redakcją Adrianny Wosińskiej, redaktor naczelnej magazynu „Torii”.

  Książka ta przedstawia szeroki obszar popkultury we współczesnej Japonii, począwszy od kinematografii, animacji, przez komiks, muzykę, aż po sztuki plastyczne. Szczególnie jednak interesujące są wykazywane przez autorów poszczególnych rozdziałów związki z kulturą Zachodu i inspiracje z niej czerpane, ale także - w przeciwnym kierunku - czyli w jaki sposób japońska kultura współczesna inspiruje i fascynuje.

  Autorami kolejnych rozdziałów w książce są: Adrianna Wosińska, Olga Mądra, Małgorzata Wielgosz, Artur Szarecki, Rafał Szpak, Katarzyna Łęk, Joanna Zaremba-Penk, Anna Kwiatkowska, Joanna Bojda, Ewa Drygalska. Książkę recenzowała dr hab. Violetta Wróblewska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. • PONIEDZIAŁEK Z KSIĄŻKĄ AZJATYCKĄ - Edward Kajdański, Chiny-Leksykon  Edward Kajdański, Chiny-Leksykon, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 2011, s. 416

  Najnowsza książka wydawnictwa Książka i Wiedza musiała bezzwłocznie znaleźć się w naszym cyklu „Poniedziałek z książką Azjatycką”, co wynik z dwóch co najmniej powodów: po pierwsze, jest to praca wyjątkowa, która doskonale obejmuje swym zasięgiem całą przestrzeń zainteresowania Chinami, stanowiąc niezwykłe kompendium Chin – ich kultury, historii i współczesności; po wtóre, jej autorem jest Edward Kajdański – członek Rady Naukowej CSAW UG. Jest to drugie – znacznie poszerzone i uzupełnione wydanie tej książki.

  Edward Kajdański urodził się, wychowywał i kształcił w Harbinie. Po powrocie do Polski jego ogromna wiedza i doskonała znajomość języka sprawiły, że przeszło połowę życia spędził w ChRL, pracując w polskich placówkach handlowych, konsularnych i dyplomatycznych. Jest autorem kilkunastu książek i niezliczonej liczby innych prac na temat Chin.

  „Chiny. Leksykon” stanowi udaną próbę całościowego ujęcia – w słownikowej formie – podstawowej wiedzy o Chinach. Składa się na nią 860 haseł opatrzonych bogatymi ilustracjami. Swym zakresem książka obejmuje geografię, historię, kulturę, sztukę, religie, filozofię, naukę, życie polityczne, społeczne, gospodarcze, w końcu przyrodę Chin – od czasów najdawniejszych po współczesność. Nie brak w niej też wielu wskazówek wyraźnie praktycznych, zaczerpniętych – jak można sądzić – z osobistych doświadczeń Autora, których próżno by szukać w typowych pracach naukowych. Dla miłośników Chin lektura obowiązkowa! • PONIEDZIAŁEK Z KSIĄŻKĄ AZJATYCKĄ - Eiko Ikegami, Poskromienie samurajów. Honorowy indywidualizm i kształtowanie się nowożytnej Japonii  Eiko Ikegami, Poskromienie samurajów. Honorowy indywidualizm i kształtowanie się nowożytnej Japonii, tłum. J. Hunia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 431

  Dawno nie było na polskim rynku wydawniczym tak dobrej książki na temat samurajów. Brak ten uzupełniła praca wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w znakomitej serii Ex Oriente. Nie jest to jednak zwykła historia japońskich wojowników. Eiko Ikegami – będąc rodowitą Japonką i profesorem socjologii na Uniwersytecie Harwarda – podjęła się niezwykle interesującej próby pośredniego wyjaśnienia fenomenu dzisiejszej Japonii przez pryzmat jej historycznych uwarunkowań. Te miały wpływ na ważne wydarzenia XIX wieku, które to doprowadziły do radykalnej zmiany ustrojowo-społecznej. Niemal z dnia na dzień państwo feudalne stało się państwem nowoczesnym. Nie obyło się to jednak bez dużych kosztów, a te dotknęły najbardziej klasę społeczną samurajów. Jednak książka mówi o czasach wcześniejszych – tych, w których samuraje decydowali o swoim państwie. Zaprezentowane w książce ujęcie socjologiczne – choć nie tylko, bo perspektywa jest tu znacznie szersza – pokazuje wiele i jeszcze więcej tłumaczy. Autorka przedstawia najważniejsze czynniki społeczne, kulturalne i polityczne mające wpływ na klasę samurajską i jej pozycję w dawnej Japonii. Jest to niewątpliwie udana próba wyjaśnienia postaw Japończyków w kontekście historycznym, gdzie pojęciem centralnym w książce pozostaje honor samuraja. Dla zainteresowanych Japonią jest to lektura obowiązkowa! • KSIĄŻKA - Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć  Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, (red.) Anna Przyborowska-Klimczak, Dorota Pyć, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 599

  Wydany przez Wydawnictwo C.H. Beck Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć omawia 100 wybranych, najważniejszych zagadnień tej gałęzi prawa, ułożonych w porządku alfabetycznym. Zamieszczone informacje i analizy oraz zestawienia literatury dotyczącej prezentowanych haseł, mogą być przydatne nie tylko dla studentów, ale i dla wszystkich osób interesujących się zagadnieniami prawa międzynarodowego. Leksykon może stanowić pomoc dydaktyczną, a także lekturę uzupełniającą dla tych, którzy poszukują wiadomości na temat współczesnej społeczności międzynarodowej i obowiązującego w niej porządku prawnego.

  Leksykon został przygotowany przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

  Wśród autorów Leksykonu są: członek Rady Naukowej CSAW UG prof. Jerzy Zajadło, dyrektor CSAW UG dr Kamil Zeidler oraz współpracownik CSAW UG dr Tomasz Widłak. • PONIEDZIAŁEK Z KSIĄŻKĄ AZJATYCKĄ – Meir Shahar, Klasztor Shaolin. Historia, religia i chińskie sztuki walki  Meir Shahar, Klasztor Shaolin. Historia, religia i chińskie sztuki walki, tłum. J. Hunia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 310

  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego opublikowało w zeszłym roku niezwykle interesującą książkę poświęconą Klasztorowi Shaolin – najsławniejszej buddyjskiej świątyni na świecie. Jak czytamy we wstępie: „Nie zaważył na tym ani jego wkład w ewolucję chińskiego buddyzmu, ani zabytki sztuki, jakie zgromadził w trakcie swej trwającej piętnaście stuleci historii. Źródłem jego rozgłosu nie są nawet legendy łączące klasztor z mitycznym założycielem buddyzmu chan (zen) – Bodhidharmą. Sława shaolińskiej świątyni obiegła świat z uwagi na jej rzekome powiązanie z chińskimi sztukami walki”. Można zapytać dlaczego „rzekome”, skoro wszyscy wiedzą, że – jak się potocznie twierdzi – kung fu powstało właśnie w Klasztorze Shaolin. Jednak jest to zaledwie część prawdy i choćby dlatego książka ta zasługuje na szczególną rekomendację. Jak bowiem zauważa prof. Stanisław Tokarski: „Choć o klasztorze Shaolin pisano wiele w popularnych publikacjach, nie doczekaliśmy się jeszcze rzetelnego, syntetycznego opracowania naukowego w tym względzie. Praca ta wypełnia więc lukę wydawniczą i informacyjną”. Książkę z pewnością warto przeczytać!

  Meir Shahar jest profesorem sinologii w Katedrze Studiów Wschodnioazjatyckich na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Telawiwskiego oraz dyrektorem Instytutu Konfucjusza na tym Uniwersytecie. Jej badania i publikacje dotyczą Chin, a w szczególności religii, literatury oraz chińskich sztuk walki. • RAPORT - "How can Asia and Europe respond to future financial and economic crises?"  Dzięki uprzejmości ASIA-EUROPE FOUNDATION zamieszczamy interesujący raport: "How can Asia and Europe respond to future financial and economic crises?".

  ASEF REPORT • CZASOPISMO - "POMORSKI PRZEGLĄD GOSPODARCZY" 2011/2 "JAK WYKORZYSTAĆ SZANSĘ CHIŃSKĄ?"  Numer 2/2011 „Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego”, pisma wydawanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku, poświęcony został w całości pytaniu tytułowemu: „Jak wykorzystać szansę chińską?”. Wśród autorów tego numeru jest dr Marceli Burdelski z CSAW UG.

  Dzięki uprzejmości Redaktora Prowadzącego Jana Szomburga Jr., udostępniamy cały numer 2/2011 „Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego”.

  "Pomorski Przegląd Gospodarczy" 2011/2 • KSIĄŻKI - "Competitiveness of Economies in the Asia-Pacific Region. Selected Problems" oraz "Faces of Coompetitiveness in Asia Pacific"  W ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Faces of Competitiveness in Asia Pacific. Region - Country - Enterprises", która odbyła się 21 listopada 2011 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, wydane zostały dwie publikacje: pierwsza, pod redakcją naukową prof. Przemysława Skulskiego pt. Competitiveness of Economies in the Asia-Pacific Region Selected Problems", druga, pod redakcją naukową prof. Bogusławy Skulskiej oraz dr Anny H. Jankowiak pt. Faces of Coompetitiveness in Asia Pacific.

  W książkach tych znalazły się m.in.: artykuł prof. Ewy Oziewicz, przewodniczącej Rady Naukowej CSAW UG, pt. "Remarks on international competitiveness of ASEAN economies" oraz artykuł mgr. Tomasza Bielińskiego pt. "China’s increasing competitive advantage in research and development, and human resources". • KSIĄŻKA - Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć  Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć, (red.) Sebastian Sykuna, Jerzy Zajadło, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 368

  Wydany przez Wydawnictwo C.H. BECK Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego został przygotowany przez pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Z uwagi na fakt, iż stanowi on syntetyczną prezentację najbardziej podstawowych pojęć używanych w stosunkach dyplomatycznych i konsularnych oraz w ramach protokołu dyplomatycznego, jego krąg adresatów został zakreślony bardzo szeroko. Są nimi bowiem zarówno studenci politologii, prawa, stosunków międzynarodowych, jak również pracownicy służby zagranicznej. Autorzy poszczególnych haseł koncentrują się nie tylko na obowiązujących normach prawa międzynarodowego (ius gentium), lecz także na regułach kurtuazji międzynarodowej (comitas gentium). Leksykon ma do pewnego stopnia charakter popularyzatorski – wiedza o instytucjach prawa dyplomatycznego i konsularnego oraz protokołu dyplomatycznego może stanowić przedmiot zainteresowania także osób niezwiązanych zawodowo z omawianą w nim problematyką.
  Wśród autorów Leksykonu jest dr Kamil Zeidler, dyrektor CSAW UG. • KSIĄŻKA - Edward Kajdański, Medycyna chińska dla każdego  Edward Kajdański, Medycyna chińska dla każdego, Wyd. Literackie, Kraków 2011, s. 323

  Wydawnictwo Literackie opublikowało nową książkę Edwarda Kajdańskiego - polskiego pisarza, dziennikarza i dyplomaty - pt. Medycyna chińska dla każdego. Najlepszą rekomendacją tej pracy jest osoba samego Autora. Niewątpliwie warto przeczytać! • KSIĄŻKA - Between Complexity of Law and Lack of Order: Philosophy of Law in the Era of Globalization  Bartosz Wojciechowski, Marek Zirk-Sadowski, Mariusz J. Golecki (ed.), Between Complexity of Law and Lack of Order: Philosophy of Law in the Era of Globalization, Wyd. Adam Marszałek - China Renmin Universty Press, Beijing-Toruń 2009, s. 358

  W związku z XXIV Kongresem Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej "Global Harmony and Rule of Law", który dobył się w Pekinie w dniach 15-20 września 2009 r., ukazała się publikacja książkowa w wersji chińskiej oraz angielskiej pt. Between Complexity of Law and Lack of Order. Philosophy of Law in the Era of Globalization, pod redakcją naukową Bartosza Wojciechowskiego, Marka Zirka-SadowskiegoMariusza J. Goleckiego.

  Obok artykułów m.in. Jürgena Habermasa, Erica HilgendorfaWernera Beckera, opublikowany w książce został artykuł pracowników Wydziału Prawa i Administracji UG: prof. zw. dr. hab. Jerzego Zajadło oraz dr. Sebastiana Sykuny pod angielskim tytułem: "International justice - between state sovereignty and human rights?", stanowiący ważne opracowanie na temat współczesnych problemów filozofii prawa międzynarodowego.