Centrum Studiów Azji Wschodniej Publikacje CSAW UG

Publikacje CSAW UG

 • "GDAŃSKIE STUDIA AZJI WSCHODNIEJ" 2015/7


  "Gdańskie Studia Azji Wschodniej" 2015, z. 7 • THE AMBASSADOR OF THE MIDDLE KINGDOM


  Edward Kajdański, The Ambassador of The Middle Kingdom, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, ISBN 978-83-7865-230-4, ss. 406

  Książka The Ambassador of the Middle Kingdom spotkała się z szerokim zainteresowaniem w Chinach. Została uznana za najlepszą na świecie monografię o Michale Boymie. Zawiera najszerszą ilość materiału dotyczącego Boyma, słusznie doceniając jego wspaniałe zasługi w szerzeniu wiedzy w Europie o cywilizacji starożytnych Chin.

  Celem większości jezuitów pracujących w Chinach w XVII wieku było zapoznanie Chińczyków z osiągnięciami nauki europejskiej w astronomii, geografii i matematyce. Działania Boyma były przeciwne. Chciał przekazać Europie wiedzę o Chinach, ich charakter, geografię, filozofię języka, a przede wszystkim wiedzę o tradycyjnej medycynie chińskiej. Był jedynym XVII-wiecznym pisarzem europejskim, który pozostawił tak obszerne zapiski o chińskiej medycynie i farmakologii. Autor książki, Edward Kajdański, zauważył, że w tym czasie, kiedy odkrycie Chin i ich kultury była głównie domeną państw morskich: Portugalii, Holandii i Anglii, Michał Boym był jedynym Polakiem, który przyczynił się tak znacząco do pogłębiania i szerzenia wiedzy na temat Chin w Europie.

  SPIS TREŚCI • "GDAŃSKIE STUDIA AZJI WSCHODNIEJ" 2014/5


  "Gdańskie Studia Azji Wschodniej" 2014, z. 5

  spis treści • "GDAŃSKIE STUDIA AZJI WSCHODNIEJ" 2013/4


  "Gdańskie Studia Azji Wschodniej" 2013, z. 4

  spis treści • "GDAŃSKIE STUDIA AZJI WSCHODNIEJ" 2013/3  "Gdańskie Studia Azji Wschodniej" 2013, z. 3

  spis treści • EDWARD KAJDAŃSKI - KATALOG WYSTAWY


  Edward Kajdański. Katalog wystawy. I Forum Regionalne Polska-Chiny, Filharmonia Bałtycka, 21-22 kwietnia 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, ISBN 978-83-7865-079-9, ss. 76

  Centrum Studiów Azji Wschodniej UG, wspólnie z Wydawnictwem Uniwersytetu Gdańskiego, wydało Katalog wystawy monograficznej Edwarda Kajdańskiego, której wernisaż miał miejsce przy okazji otwarcia I Forum Regionalnego Polska-Chiny 20 kwietnia 2013 r. w gmachu Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

  Autorami tekstów w katalogu są: Magdalena Marcinkowska oraz Joanna Kamień; tłumaczenia na język chiński: Jakub Urbański, Wu Lan, Yan Wei, Wojciech Jakóbiec, Zhang Tingting.

  Głównym mecenasem tego wydarzenia był CHIPOLBROK - Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe S.A. • "GDAŃSKIE STUDIA AZJI WSCHODNIEJ" 2012/2
  "Gdańskie Studia Azji Wschodniej" 2012, z. 2

  spis treści
  contents • KOREA W OCZACH POLAKÓW


  Korea w oczach Polaków. Państwo – Społeczeństwo – Kultura, (red.) J. Włodarski, K. Zeidler, M. Burdelski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, ISBN 978-83-7865-010-2, s. 560

  Korea w oczach Polaków. Państwo – społeczeństwo – kultura jest kolejną pracą zbiorową poświęconą Azji Wschodniej, która jest efektem projektu badawczego realizowanego w ramach Centrum Studiów Azji Wschodniej UG pod kierunkiem J. Włodarskiego i K. Zeidlera, a tu także M. Burdelskiego. Założenie badawcze opiera się na zasadzie fields studies, czyli obejmuje prace przedstawicieli różnych dziedzin i dyscyplin wiedzy, które łączy i spaja temat przewodni, jakim są studia nad społeczeństwem, kulturą, państwowością i prawem państw Półwyspu Koreańskiego. Efektem tak zarysowanego celu badawczego jest zbiór 30 tekstów zarówno wybitnych badaczy, jak i początkujących naukowców. Książka została dedykowana pamięci, zmarłego przedwcześnie w grudniu zeszłego roku, ks. prof. Antoniego Kościa, kierownika Katedry Filozofii Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który był jednym z najznakomitszych badaczy Korei w Polsce, a także członkiem Rady Naukowej CSAW UG.

  Nagroda
  Informacja o książce
  Spis treści
  Słowo wstępne
   

  Książka jest do nabycia w sklepie internetowym Wydawnictwa UG. • KONSTYTUCJA CHINSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ


  Nakładem Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazał się pierwszy przekład tekstu ujednoliconego Konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej z dnia 4 grudnia 1982 r., autorstwa prof. Wu Lan i mgr Marty Dargas. Publikacja jest do nabycia w sklepie internetowym Wydawnictwa.

    • KSIĄŻKA - Tomasz H. Widłak, Wspólnota międzynarodowa


  Tomasz Hubert Widłak, Wspólnota międzynarodowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, ISBN 978-83-7326-912-5, s. 470

  Centrum Studiów Azji Wschodniej UG poleca pierwszą na polskim rynku wydawniczym monografię poświęconą tematyce wspólnoty międzynarodowej autorstwa dr. Tomasza Widłaka, współpracownika Centrum.

  Publikacja stanowi udaną próbę zwrócenia uwagi na doniosłość zagadnienia, w znacznej mierze pomijanego dotąd przez naukę prawa, oraz na jego szczególny związek i wpływ na wiele newralgicznych problemów współczesnego prawa międzynarodowego. Poprzez szeroką analizę czterech płaszczyzn zagadnienia społeczności międzynarodowej: historii, aksjologii, struktury i wymiaru normatywnego, publikacja dotyka kluczowych problemów współczesnego prawa i stosunków międzynarodowych. Przyjmując podejście interdyscyplinarne, czerpie nie tylko z dorobku teorii i filozofii prawa, ale także teorii stosunków międzynarodowych i filozofii politycznej. Przekonuje, że wielu problemów współczesnej społeczności międzynarodowej nie sposób rozwiązywać wyłącznie z perspektywy dogmatyczno-prawnej; niezbędne jest podejście integralne. Efektem rozważań jest, po pierwsze, próba ukazania podstawowych modeli społeczności międzynarodowej, a po drugie, zaproponowanie możliwych znaczeń terminu „wspólnota międzynarodowa” w źródłach prawa międzynarodowego na tle szerokiego kontekstu normatywnego, aksjologicznego i historycznego. • "GDAŃSKIE STUDIA AZJI WSCHODNIEJ" 2012/1  "Gdańskie Studia Azji Wschodniej" 2012, z. 1

  spis treści • KALENDARZ 2013 - STUDENCI Z HARBINA NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM


  Centrum Studiów Azji Wschodniej UG oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego polecają właśnie opublikowany kalendarz na rok 2013, będący w istocie albumem zawierającym portrety studentów z Harbina studiujących na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Autorem zdjęć jest Sylwester Ciszek.

  Kalendarz można nabyć w Księgarni internetowej Wydawnictwa UG oraz w księgarniach współpracujących z Wydawnictwem. • CHINY W OCZACH POLAKÓW  Chiny w oczach Polaków. Księga jubileuszowa z okazji 60-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Chińską Republiką Ludową, (red.) Józef Włodarski, Kamil Zeidler, Marceli Burdelski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 632

  Książka jest efektem multidyscyplinarnych badań dalekowschodnich prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim, pod kierunkiem prof. Józefa Arno Włodarskiego. Bezpośrednią okazją do jej przygotowania były obchody 60-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a ChRL. Do publikacji zostali zaproszeni również najwybitniejsi przedstawiciele innych ważnych ośrodków akademickich w Polsce a także w Pekinie.

  Części książki poświęcone są kolejno: historii, kulturze, językowi i literaturze, filozofii, państwu, prawu i gospodarce. Pośród 39 autorów są zarówno pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, jak i przedstawiciele wielu innych ważnych ośrodków naukowych w kraju, a także Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych. • Nadanie Yi Lijun tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego  Nadanie Yi Lijun tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk, dnia 19 grudnia 2007 roku, (red.) J. Włodarski, K. Zeidler, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 131

  Dnia 19 grudnia 2007 r. na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się uroczystość nadania pani prof. Yi Lijun z Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Książka ta pełni funkcję księgi okolicznościowej, w której znalazła się pełna dokumentacja przewodu doktorskiego. • RADZIECKO-CHIŃSKIE STOSUNKI POLITYCZNE PO ŚMIERCI MAO ZEDONGA


  Tadeusz Dmochowski, Radziecko-chińskie stosunki polityczne po śmierci Mao Zedonga, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, ss. 874

  W książce znajdujemy szczegółowe przedstawienie i omówienie bilateralnych relacji między mocarstwami - Związkiem Radzieckim i Chinami - w sytuacji dokonywania się w nich głębokich przemian ustrojowych. W pierwszym kształtowała się nowa polityka urzeczywistniana przez Michaiła Gorbaczowa, w drugim, ujawnienie się nowej strategii polityki zagranicznej po śmierci Mao Zedonga, inicjatora skrajnie radykalnej wersji marksizmu-leninizmu, określanej Maoizmem. Ciekawym aspektem podejmowanym przez autora jest rola jednostek w kształtowaniu ładu międzynarodowego. Lektura tej pracy z pewnością pozwoli lepiej zrozumieć rzeczywistość współczesnych Chin, a także uzmysłowi złożoność relacji chińsko-rosyjskich. • JAPONIA W OCZACH POLAKÓW t. II  Japonia w oczach Polaków, t. II, (red.) Józef Włodarski, Kamil Zeidler, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 328

  Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego opublikowało książkę pt. Japonia w oczach Polaków, która jest pracą zbiorową dotyczącą Japonii, w której zawarto zarówno rozprawy naukowe polskich badaczy, reprezentujących różne dyscypliny i dziedziny nauki, jak i lżejsze teksty przedstawiające własne doświadczenia autorów związane z tym krajem. 
  Publikacja ta jest kontynuacją projektu zapoczątkowanego w 2008 r. wydaniem pierwszego tomu Japonii w oczach Polaków. • JAPONIA W OCZACH POLAKÓW t. I  Japonia w oczach Polaków, (red.) J. Włodarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008

  Książka jest efektem sesji naukowych poświęconych Japonii, organizowanych na Uniwersytecie Gdańskim. Mamy nadzieję, że stanie się inspiracją dla młodych pracowników nauki, doktorantów i studentów do zainteresowania się dziejami, kulturą i społeczeństwem dalekiego i tajemniczego Kraju Wschodzącego Słońca. Niech ta książka stanie się także skromnym wkładem w pozytywny rozwoju kontaktów polsko-japońskich. • Początki wiedzy o Chinach w Polsce  Początki wiedzy o Chinach w Polsce, (red.) I. Kadulska, J. Włodarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 168

  Niniejsza publikacja jest efektem konferencji Początki wiedzy o Chinach w Polsce, podczas której gościliśmy na Uniwersytecie Gdańskim grupę wybitnych uczonych z Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych. Konferencja przypominała długie trwanie polskich zainteresowań Państwem Środka. Świadczą o tym wygłoszone podczas niej referaty, wchodzące w skład książki. Pokazują one Chiny jako kraj odległy i nie zawsze dla Europejczyków zrozumiały, otwierają komnaty dworu cesarskiego, opowiadają o pierwszych wyprawach na te tereny, opisują elementy zaczerpnięte z tamtejszej kultury i przeniesione na grunt polski, przywołują uniwersalne mądrości Wschodu, malują przed naszymi oczami smutny obraz wyzysku Chińczyków przez europejskich kolonistów w XIX w., wreszcie roztaczają przed czytelnikiem cudowną krainę lat dziecinnych, Chiny zapamiętane oczami dziecka, dalekie i wieczne. • Dylematy rozwoju gospodarczego krajów Azji Południowo-Wschodniej na tle procesów globalizacyjnych  Ewa Oziewicz, Dylematy rozwoju gospodarczego krajów Azji Południowo-Wschodniej na tle procesów globalizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007

  Przygotowana opracowanie to kolejna praca autorki na temat regionu Azji Południowo-Wschodniej. Analizując gospodarki krajów tego regionu, autorka zastanawia się, jaki model gospodarczy jest najbardziej odpowiedni dla kraju rozwijającego się. Czy można tu mówić o jednym modelu, czy raczej o licznych modelach? Odpowiedzi na te i inne pytania stanowi podstawowy cel tej pracy. • PUBLIKACJE DO NABYCIA W WYDAWNICTWIE UG