Centrum Studiów Azji Wschodniej Sinologia na UG

SINOLOGIA NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów sinologicznych pierwszego stopnia obejmuje bardzo intensywną naukę języka chińskiego od podstaw pod kierunkiem chińskich lektorów (w tym pisma w systemach znaków uproszczonych i tradycyjnych), a także naukę drugiego języka obcego oraz realizację przedmiotów filologicznych i kulturoznawczych i przedmiotów wspomagających, obejmujących wybrane zagadnienia z historii, wiedzy o środowisku geograficznym Chin, a także o politycznych i gospodarczych stosunkach międzynarodowych.

Dla studentów sinologii przewidziano praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z Chinami. Najlepsi studenci gdańskiej sinologii będą mogli ubiegać się o wyjazdy semestralne do uniwersytetów w Chinach.

SYLWETKA ABSOLWENTA

W czasie studiów na sinologii student nabywa zaawansowane umiejętności językowe w zakresie języka chińskiego i drugiego języka obcego, które pozwolą mu zaistnieć w różnych dziedzinach działalności zawodowej związanej ze współpracą międzynarodową (w kulturze, turystyce, biznesie). Student nabywa szeroką wiedzę filologiczną, czyli wiedzę o języku, literaturze, kulturze i historii obszaru, z którym związany jest ten kierunek studiów. Dodatkowym atutem jest wiedza w wybranych dyscyplinach niefilologicznych, takich jak ekonomia, prawo międzynarodowe czy politologia, która czyni absolwenta poszukiwanym kandydatem na wymagającym rynku pracy.
Absolwent jest gruntownie przygotowany do działania na pograniczu kultur, potrafi oceniać zjawiska kulturowe charakterystyczne dla obszaru, z którym związany jest jego kierunek studiów. Jest otwarty na kontakty międzykulturowe i świadomy roli komunikacji międzykulturowej.

ZASADY REKRUTACJI

Studia I stopnia: konkurs świadectw dojrzałości z przedmiotów: język polski (0,2), język angielski (0,5) oraz jeden przedmiot do wyboru (0,3): historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, geografia, drugi język obcy 

Wyniki matury pisemnej mnoży się przez mnożnik przedmiotu, a wynik z poziomu rozszerzonego mnoży się przez mnożnik przedmiotu i dodatkowo przez współczynnik 1,5.

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW

Rekrutacja odbywa się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Kandydat rejestruje się w systemie IRK (irk.ug.edu.pl); w odpowiednich terminach wybiera kierunek studiów oraz dokonuje opłaty rekrutacyjnej. Po ogłoszeniu listy kandydatów, w ciągu siedmiu dni kalendarzowych, kandydat dostarcza do komisji rekrutacyjnej komplet oryginalnych dokumentów.

BIURO REKRUTACJI
ul. Bażyńskiego 1A
80-952 Gdańsk
tel.: 58 5232326, -328, - 332, -531, -532
e-mail: rekrutacja@ug.edu.pl
www.rekrutacja.ug.edu.pl

PRACOWNIA SINOLOGII UG
prof. dr Wu  Lan Tai
mgr Fu-lan Lee
mgr Fu Haifeng
mgr Wei Bi
tel.: 781019582

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UG
ul. Wita Stwosza 55
80-952 Gdańsk
tel.: 58 5232166
www.fil.ug.edu.pl

 


Ostatnio modyfikowane: 22.02.2014